prvnacek_do_skoly

Rozvrh – aktuálně

Vážení zákonní zástupci,

distanční výuka pro žáky 3. až 9. ročníků pokračuje do 22. 1. 2021.

Žádám vás všechny, sledujte zprávy ve škole OnLine, na stránkách www.zsbor.cz, případně na úřední desce školy.

Rozjeli jsme konzultace pro žáky pracující písemnou formou, připravujeme konzultace pro žáky 9. ročníku.

Učitelé vás osloví, emailem, telefonicky, školou OnLine, v případě, že budou zvát vaše dítě ke konzultaci.

Znovu děkuji všem za spolupráci, trpělivost a pochopení.

Pokud se převalí distanční výuka do začátku února, budete informováni o výsledcích vzdělávání vašeho dítěte prostřednictvím školy OnLine. Vysvědčení dětem předáme až při prezenční výuce s patřičným slovním hodnocením.

Hodně zdraví v roce 2021

Daniel Koblen

Školní jídelna:

Nabízíme rodičům obědy pro žáky v krabičce pouze druhé jídlo. Zájemci si mohou objednat jídlo na celé období distanční výuky emailem na jidelna@zsbor.cz. Jídlo si mohou žáci nebo rodiče vyzvednout u zadního vchodu jídelny od 12:00 do 14:00.

Rozvrh pro II.st . a cast I.st . od 4.1.2021 1