ŠkolaOnline nejsou jen domácí úkoly

Vzkaz rodičům a dětem z ředitelny:

Cvičíme s Alešem:

Hudebka s Alešem:

Tančení s Májou:

Čtení bez roušky – pohádky pro nejmenší:

Čeština s Mirkou:

Fyzika:

Přírodověda – Lidské tělo (5. ročník):

Vlastivěda: