Po škole zábava

Činnosti se podřizují ročnímu období a počasí. Vychovatelky dbají o to, aby děti byly co nejvíce na čerstvém vzduchu venku. V zimě se konají hry na sněhu, stavby sněhuláků, iglů, koulování, klouzání, hry na ledu.

Na jaře a na podzim se hrají pohybové a míčové hry, hry se švihadly, probíhá přírodovědná činnost.
Při nepříznivém počasí provádíme činnosti ve třídě, soutěže, výtvarné práce, zhotovování drobných dárků a výrobků z různých materiálů, přípravu do školy formou didaktických her, čtení z knížek, sledování kreslených pohádek.

Školní družina je pro děti odpočinek, zábava, rekreace a zájmová činnost.

3-oddeleni-SD-22
ŠD-Dobrodruzi-v-listopadu-008
Družina 1

Vychovatelka
Michaela Trhlíková

Asistentka
Kateřina Školková

Sudý týden
11.40 – 15.00

Lichý týden
6.30 – 7.40
11.40 – 16.00

Každý pátek
Vycházka, projektový den

Družina 2

2. oddíl

Vychovatelka
Eva Čurková

Asistentka
Marie Pacnerová

Lichý týden
11.40 – 15.00

Sudý týden
11.40 – 15.30

Každé pondělí
Vycházka, projektový den

Družina 3

3. oddíl

Vychovatelka
Elena Pňačková

Asistentka
Olga Glane / Lenka Krivdová

Každý týden
12.35 – 15.00

Každá středa
Vycházka, projektový den

Družina 4

Vychovatelka
Jaroslava Barhoňová DiS

Asistentka
Kateřina Chvátalová

Sudý týden

6.30 – 7.40
11.40 – 15.00

Lichý týden
11.40 – 15.30

Každý čtvrtek
Vycházka, projektový den

Družina 5

5. oddíl

Vychovatelka
Marcela Sotáková

Asistentka
Tetiana Chmykhalo

Každý všední den
6.15 – 7.40

Lichý týden
12.35 – 15.00

Sudý týden
12.35 – 16.00

Každé úterý
Vycházka, projektový den

Důležitá informace

Důležité informace

Platba za Školní družinu pouze bezhotovostním převodem!

Poplatek za ŠD v tomto školním roce činí 200 Kč. Platba pouze převodem na účet 162 849 736 / 0600 (do poznámky uvést jméno dítěte, variabilní symbol 310, konstantní symbol 308).

Přihláška

dokumenty