Složení výboru

  • Mgr. Naďa Sláviková
  • Mgr. Lenka Blažková
  • Dagmar Bejčková
  • Mgr. Vladimír Dub

Školská rada

zástupci zřizovatele – Město Bor:

  • RNDr. Libor Pěchouček
  • Petr Pich

 

zástupci pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Anežka Blahutová
  • Mgr. Dagmar Králíková

 

zástupci rodičů:

  • Michaela Hůďová
  • Ludmila Bultasová