Složení výboru

  • Lenka Blažková
  • Jitka Hetnerovičová
  • Jana Pourová
  • Ludmila Bultasová

Školská rada

zástupci zřizovatele – Město Bor:

  • RNDr. Libor Pěchouček
  • Petr Pich

zástupci pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Anežka Blahutová
  • Mgr. Dagmar Králíková

zástupci rodičů:

  • Michaela Hůďová
  • Ludmila Bultasová