Dokumenty

Informační memorandum o zpracování osobních údajů – pro žáky a rodiče

Dokumenty ŠD naleznete v sekci Školní družiny

Plán ICT je vytvořen a je k nahlédnutí u ředitele školy