Harmonogram práce školy 2020

1. září:

 • vydání vysvědčení – Třídnická hodina – od 8:00 do 10:00 hod.; zajištění sešitů na nový šk. rok
 • přivítání prvňáčků za dobrého počasí na školní zahradě, v případě špatného počasí v tělocvičně školy

2. září:

 • I. stupeň – třídnické hodiny – odevzdání učebnic z minulého školního roku + vyzvednutí učebnic na aktuální školní rok, poučení a jiné
 • II. stupeň – třídnické hodiny – poučení o školním řádu, o chování, o hygienických zásadách (prevence covidu 19), poučení o chování ve speciálních předmětech

3. září:

 • II. stupeň – třídnické hodiny – odevzdání učebnic z minulého školního roku + vyzvednutí učebnic na aktuální školní rok, poučení a jiné
 • I. stupeň – třídnické hodiny – poučení o školním řádu, o chování, o hygienických zásadách (prevence covidu 19), poučení o chování ve speciálních předmětech

4. září:

 • I. + II. stupeň – adaptační aktivity, úvodní hodiny, práce na pozemku školy

Časový harmonogram vyučování v první týdnu

 • Přípravná třída – 11:00 oběd
 • 1.třída – 11:15 + oběd
 • 2.třída – 11:30 + oběd
 • 3.třída – 11:45 + oběd
 • 4.-5. třída – 12:00 + oběd
 • 6.-7. třída – 12:30 + oběd
 • 8.-9. třída – 13:00 + oběd

Platí pro žáky, nenavštěvující školní družinu.

 • Žádáme rodiče, aby přihlašovali a odhlašovali obědy a svačiny, které se budou vydávat od 2. září 2020.
 • Dále žádáme rodiče, kteří nepřihlásili děti do školní družiny, aby tak učinili u vedoucí družiny Evy Čurkové v přípravném týdnu od 24. do 27. 8. 2020.
 • Škola nabízí hromadný nákup školních sešitů, žádáme rodiče, aby potvrdili případný zájem o nákup sešitů ve škole (ceny za balíčky budou k dispozici v prvním týdnu)