Modernizace učeben ZŠ Bor

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004143

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Cílem projektu je také zajistit kvalitní, moderní a bezpečné připojení ke službám veřejného internetu, kvalitní řešení vnitřní konektivity včetně bezdrátové sítě, při současném důrazu na řešení bezpečnosti celé sítě.

Výstupem projektu budou nově modernizované učebny:

  • Učebna informatiky I.
  • Učebna informatiky II.
  • Učebna chemie

Dalším výsledkem projektu bude zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, součástí projektu budou také úpravy venkovního prostranství, zeleň.

Rozpočet projektu je 7,018 mil. Kč, z toho dotace činí 5,965 mil. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.

Fotogalerie

Ohlasy v mediích

Tachovský deníkŠpičkového moderního vybavení si mohou užívat žáci základní školy v Boru při výuce fyziky, chemie nebo informační technologie.

logo na web irop cz