Třídní schůzky, dotazník

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že může znovu dojít k distančnímu vyučování (= vyučování na dálku), žádáme vás o vyplnění níže uvedeného dotazníku do konání třídních schůzek. Dotazník posílejte na email třídního učitele, který je vždy ve tvaru: prijmeniucitele@zsbor.cz nebo předejte na třídních schůzkách třídnímu učiteli. Chceme být připraveni na distanční vyučování a tím zajistit pro děti rovné vzdělávací podmínky. K vyplnění dotazníku přistupujte seriózně, je nedílnou součástí naší přípravy na možnou distanční výuku. Škola je technicky vybavená pokrýt vzdělávací potřeby žáků. Díky tomuto dotazníku můžeme cíleně individuálně zajistit distanční výuku pro každého žáka.

Veškeré informace získáte na webových stránkách školy, informační vývěsce před školou. Důležité informace vám vždy škola doručí prostřednictvím systému „Školy OnLine“.

Konání třídních schůzek:

Vždy od 17:00 hod

 • Pondělí 14. 9. 2020        2. – 3. ročníky (3. třídy odloženy)
 • Úterý 15. 9. 2020            4. – 5. ročníky
 • Středa 16. 9. 2020          6. – 7. ročníky (6.A odložena)
 • Čtvrtek 17. 9. 2020        8. – 9. ročníky
 • Středa 23.9. 2020           1. ročníky

 

Účast na třídních schůzkách je důležitá!

 

Jméno žáka:      ______________________________________________              Třída: __________

V domácnosti je dostupný internet:

 • a) ano
 • b) ne

V domácnosti je tento počet dětí školou povinných:

 • a) 1
 • b) 2
 • c) 3
 • d) 4
 • e) jiný počet: _____________

V domácnosti máme pouze jedno zařízení, které je společné pro více členů rodiny:

 • a) ano
 • b) ne

Každé dítě školou povinné má své ICT zařízení (stolní počítač, notebook, tablet, chytrý telefon)

 • a) ano
 • b) ne

Jestliže každé dítě školou povinné má své zařízení, jedná se o:

 • a) stolní počítač
 • b) notebook
 • c) tablet
 • d) chytrý telefon

Děkujeme za spolupráci.