navrat-deti-do-skoly

Návrat žáků do školy 12. 4. 2021

Dobrý den rodiče, zákonní zástupci žáků I. stupně naší školy.

Vím, že máte spousty otázek. Žádám o trpělivost. Učitelé tříd 1. stupně vás pozvou k Online třídním schůzkám. Při této schůzce dostanete veškeré informace o organizaci výuky. Doporučuji sledovat stránky školy nebo úřední vývěsku školy. Máte-li jakýkoli dotaz, volejte přímo na můj telefon 702 197 737.

Již dopředu vás chci informovat o možnosti vaší přítomnosti při testování žáků, které bude probíhat každé pondělí a čtvrtek vždy v 8:00h. Jsem domluven s paní doktorkou Bultasovou na účasti při testování prvňáčků a předškoláků. Na testování se budou podílet všichni asistenti učitelé a vychovatelé, aby byla zajištěna bezpečnost. Testovat se bude ve třídách. Zajistíme, aby testování probíhalo v klidu, v bezpečné atmosféře s předcházející instruktáží.

Vše zvládneme. Důležitá je úzká spolupráce, vzájemná důvěra, otevřenost a pozitivní přístup.

!!! Nezapomeňte dětem přihlásit obědy a svačiny!!!

V Boru 7. 4. 2021

Mgr. Daniel Koblen. ř. š.