Učitel

Důležitá informace ředitele školy zákonným zástupcům

Vážení zákonní zástupci

Věnujte pozornost tomuto sdělení. Opakují se případy, kdy se děti vrací z karantény do školy, aniž by absolvovaly PCR test. 

Děti zůstávají v karanténě na doporučení KHS minimálně 7 dní. Pátý den jim nechte udělat PCR test. Je-li test negativní, nastupují děti po 7 dnech karantény do školy. Nenecháte-li dítěti PCR test udělat, zůstává dítě dalších 7 dní v karanténě.

Má-li dítě příznaky onemocnění, nechte ho doma. Do školy děti posílejte testované, abychom předešli zbytečnému šíření nákazy.

Žádám vás o dodržování nařízení KHS. Pozorně čtěte celé informace KHS. Již takto je práce pedagogických pracovníků ztížená částečnou distanční výukou a nemocností kolegů.

Děkuji vám za spolupráci a porozumění.                                

Daniel Koblen, ředitel školy