Testování od 3.1.2022

Informace pro zákonné zástupce o testování žáků od 3. 1. 2022

1. Informace o změnách účinných od 3. 1. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

s účinností od 3. 1. 2022 o v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí.

Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

 V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.) o I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.                                                                                                                                              

ŽÁDÁM VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O SOUČINNOST A RESPEKTOVÁNÍ POVINNOSTI ŠKOLY NAPNIT VÝŠE UVEDENÁ NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ.                                                                                                     

VŠE ZVLÁDNEME KE SPOKOJENOSTI VAŠÍ I VAŠICH DĚTÍ. DĚKUJI.

28. 12. 2021 Bor                                                                               

Daniel Koblen