Poděkování všem sponzorům

Poděkování všem sponzorům, kteří nám pomohli s financováním začlenění dětí z Ukrajiny do ZŠ Bor.

D Ě K U J E M E  firmě SUSPA, firmě SCHERDEL, firmě BKV a firmě ZERET .

D Ě K U J E M E  borské farnosti, neziskovým organizacím WOMEN FOR WOMEN, ČLOVĚK V TÍSNI,

…a jedné DÁMĚ z Boru (nechce být jmenovaná).

Díky Vám a spolupráci se sociálním odborem města Bor jsme zvládli další nečekanou událost.

Děkujeme, kolektiv ZŠ Bor.