Doučování

V letošním školním roce bude pokračovat systém doučování hrazený státem z NPO. Podrobné informace o doučovacích skupinách získají žáci přímo od svých učitelů nebo se informujte přímo u učitele daného předmětu. Termíny jednotlivých skupin budou rozděleny podle zájmu a časových možností jednotlivých vyučujících.

Více o financování:

Národní plán doučování – edu.cz