Změna rozvrhu TV – 8. a 9. ročník

Vážení zákonní zástupci žáků 9. ročníku.

Vzhledem k nedostatečným prostorovým kapacitám k výuce tělesné výchovy jsem rozhodl o změně rozvrhu hodin tělesné výchovy. Pro chlapce zůstává rozvrh stejný, tedy odpolední vyučování v pondělí. Pro děvčata platí změna. Hodiny tělesné výchovy budou navštěvovat ve středu v odpoledním vyučování. To znamená, že v pondělí nebudou mít odpolední vyučování. Touto změnou se vyhneme přesunu žáků do Sokolovny i jiným organizačním problémům, které nastaly v posledních dnech.  Tato změna vstupuje v platnost od 31. 10. 2022.

Vážení zákonní zástupci žáků 8. ročníku.

Vzhledem k nedostatečným prostorovým kapacitám k výuce tělesné výchovy jsem rozhodl o změně rozvrhu hodin tělesné výchovy. Pro děvčata zůstává rozvrh stejný, tedy odpolední vyučování ve čtvrtek. Pro chlapce platí změna. Hodiny tělesné výchovy budou navštěvovat v pátek v odpoledním vyučování v upraveném čase od 13:00 do 14:30.  To znamená, že ve čtvrtek nebudou mít odpolední vyučování. Touto změnou se vyhneme přesunu žáků do Sokolovny i jiným organizačním problémům, které nastaly v posledních dnech.  Tato změna vstupuje v platnost od 31. 10. 2022.

Mgr. Daniel Koblen, ŘŠ