Výstupy z pracovní schůzky ředitele školy a vedoucí školní jídelny

Ředitel školy a vedoucí školní kuchyně se domluvili na následujících krocích:

1. změna v označování jídel v jídelníčku.

Ředitel školy se dohodl s vedoucí školní jídelny na označení jídel ve školní jídelně názvy vycházejícími z použitých surovin k přípravě jídla. Zcela zmizí tzv. „hospodské názvy“, které jsou zavádějící a dezorientují zákonné zástupce i děti při objednávání jídel. (Řešení zajistí vedoucí VŠK – ihned.)

2. Zřízení stravovací komise.

Na základě iniciativy pracovníků školní kuchyně zřídí škola stravovací komisi složenou ze zástupců žákovské samosprávy, zákonných zástupců, zástupců pedagogů a pracovníka kuchyně. Tato komise sleduje kvalitu vařených jídel a skladbu jídelníčku na základě pravidelných schůzek s vedoucí ŠK a náhodných degustací uvařených jídel. (VŠJ, ŘŠ – práce SK od 1. 1. 2023.)

3. Zapojení žáků do tvorby jídelníčku ŠK

Vedoucí jídelny vyhlásí anketu „jídlo měsíce“. Žáci školy v ní označí nejchutnější a nejméně chutné jídlo měsíce. Na základě výsledků této ankety bude nejméně chutné jídlo vyřazeno z jídelníčku školy a nahrazeno jídlem jiným splňujícím podmínky „spotřebního košíku“. Nejchutnější jídlo bude následující měsíc znovu zařazeno do jídelníčku ŠK. (Anketa bude vyhlášena v lednu a bude se opakovat každý měsíc)  Děti si zvolí jídlo na Den dětí.

4. Zlepšení podmínek pro výdej obědů externích strávníků.

ŘŠ nařídil zřídit odběrové místo obědů pro externí strávníky. Tímto místem je místnost vpravo vedle zadního vchodu do kuchyně. Realizace do 1. 1. 2023.

Cílem těchto kroků je přiblížení práce školní kuchyně zákonným zástupcům, přizpůsobení jídelníčku dětem v rámci možností zachování principů „spotřebního koše“ a zapojení žáků do tvorby jídelníčku.

Jana Mollerová

Daniel Koblen