Nadace Terezy Maxové dětem

Logo Nadace Terezy

Nadační příspěvek z Fondu Terezy Maxové dětem pro podporu vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR ve výši 128.700 Kč bude použit na nákup učebních pomůcek, sešitů, pracovních sešitů, výtvarné a geometrické pomůcky a také na příspěvky školní družiny, příměstské tábory, vstupné a jízdné na kulturní a vzdělávací akce včetně školních výletů. Cílem je lepší zapojení žáků do třídních kolektivů a zamezení sociálního vyloučení.