Operační program Jan Amos Komenský

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003985

Název projektu: Rozvoj ZŠ Bor v letech 2022 – 2025

Výše dotace: 1 871 175,00 Kč

Účelem dotace je:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání
  • usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin
jak logolink
jak logo
A3 plakat publicita