Projekt e-bezpečí.cz

Materiály nejen pro žáky a pedagogy, ale rovněž pro rodiče naleznete zde:

Projekt E-bezpečí – E-Bezpečí (e-bezpeci.cz)