Oznámení ředitele

Oznámení ředitele ZŠ Bor zákonným zástupcům žáků o organizaci vyučování dne 27. 11. 2023

Stávkový výbor ZŠ Bor předal řediteli školy 21.11.2023 oznámení o zapojení většiny zaměstnanců školy do výstražné stávky konané dne 27. 11. 2023.

Provoz školy nebude 27. 11. 2023 přerušen.

Škola zajistila vyučování takto:

– pro 1. až 6. ročník od 8: 00 do 11: 40

– pro 7. až 9. ročník od 8:00 do 12: 35

– v provozu je ranní i odpolední družina v běžném režimu

– jsou zajištěny svačiny i obědy (dvě jídla)

V Boru 21. 11. 2023

Daniel Koblen, ř. š.