Recyklohraní

Naše škola je zapojena do projektu „Recyklohraní“. Veškeré informace můžete nalézt zde:

Recyklohraní (recyklohrani.cz)