Výsledky sbírky Den válečných veteránů 2023

„Milí přátelé, 

děkujeme vám za pomoc s listopadovou sbírkou ke Dni válečných veteránů. Máme radost, že vám můžeme sdělit výsledek.

Na vašem místě Základní škola Bor se vybrala částka 8720 Kč.

Jsme velmi rádi, že se i díky tradici červených vlčích máků každým rokem daří více připomínat válečné veterány a hrdiny. Moc si vážíme toho, že se tisíce lidí rozhodlo sbírku podpořit a vybraná částka dokonce přesáhla loňský výtěžek. Celkový výtěžek činí 4 316 886 korun!  

Děkujeme vám za to, že jste se vydali nabízet vlčí máky do ulic či po školách. Mnohdy jste uspořádali nápadité doprovodné akce a ve většině případů jste dokázali namotivovat obdivuhodné počty dobrovolníků z řad studentů, spolužáků, kolegů či přátel. Děkujeme vám za vaše osobní nasazení, sdílení zpětných vazeb, včetně fotek, u kterých jsme se nejednou dojali. Slovy lze jen těžko vyjádřit, jak moc si vážíme vaší pomoci a důvěry. 

Peníze ze sbírky pomáhají válečným veteránů, účastníkům 3. odboje a odpůrcům totalitních režimů 20. století. Centrum pomoci Paměti národa navštěvuje a kontaktuje ročně skoro tisíc pamětníků a poskytuje sociální péči, poradenství, a spol. Část výtěžku ze sbírky putuje dokumentaristům Paměti národa, kteří zaznamenávají příběhy pamětníků.“

Ředitel školy děkuje paní učitelce Mgr. Anežce Blahutové za propagaci a organizaci celé akce.