Omezení provozu školní jídelny od 2. 5. 2024

Vážení zákonní zástupci,

od 2. 5. 2024 do 15. 8. 2024 uzavřeme školní kuchyni a budeme ji rekonstruovat. Nabízíme však vašim dětem náhradní stravování v této podobě:


  • Přípravná třída a 1. ročníky

V době od 2. 5. do 27. 6. 2024 budou žáci přípravné třídy a žáci 1. ročníků odebírat stravu ve školní kuchyňce a školní družině v krčku. Jídlo bez polévky jim bude servírováno na talířích na stůl. Servírování jídla zajistí pracovnice školní kuchyně. Namísto polévky obdrží děti doplňkové potraviny (ovoce, zeleninu atd.) Dozor obstarají určení učitelé a asistenti pedagoga.

Stravu a dovoz jídla zajišťuje MŠ Bor.

Děkujeme. 


  • Žáci 2. a 3. tříd

V době od 2. 5. do 14. 6. 2024 budou žáci 2. a 3. ročníků odebírat stravu ve třídách. Od 14. 6. do 27. 6. budou tito žáci dále odebírat stravu ve formě studeného pokrmu podle vypsaného jídelníčku. Dozor nad žáky zajistí třídní učitelé a asistenti pedagoga. Servis včetně likvidace obalů zajistí pracovníci kuchyně.

Stravu zajišťuje SŠ Bor (dovoz jídla ZŠ Bor).

Děkujeme.


  • Žáci 4. – 9. ročníků

V době od 2. 5. do 27. 6. 2024 budou žáci 4. až 9. ročníků odebírat stravu ve formě studeného pokrmu podle vypsaného jídelníčku. Přípravu stravy a výdej zajistí pracovnice školní kuchyně. Dozor nad výdejem stravy ve školní kuchyňce zajistí určený pedagogický dozor.


Cena stravy se nemění.

Vedoucí školní kuchyně zveřejní měsíční jídelníček, v němž můžete dětem stravu známým způsoben objednávat (strava.cz). Dotazy můžete vznést na rodičovských schůzkách dne 18. 4. 2024.                                                                                                                                        

Děkuji za pochopení a vstřícnost.

 

V Boru 8. 4. 2024

Mgr. Daniel Koblen, ř. š.