Recyklohraní – Jsme první v kraji!

Naše škola se v rámci Plzeňského kraje umístila se 7 058 body na prvním místě ve sběru starých elektrospotřebičů!

Logo Recyklohrani aneb Uklidme si svet

Jednotlivé třídy na naší škole si v Recyklohraní vedly výborně:

Snimek obrazovky 2024 06 17 201651