Návrat dítěte do školy po nemoci

Objeví-li se u žáka příznaky infekčního onemocnění = podezření na Covid-19, (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), bude žák ihned odveden pověřeným pracovníkem školy do karanténní místnosti, rodiče pozváni k jeho převzetí a zajištění vyšetření lékařem.

Následně poté !! – může žák do školy opět začít docházet jen tehdy, až když jeho zákonní zástupci prokáží, že dítě netrpí infekční nemocí (například potvrzením od lékaře) nebo na základě ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ RODIČE, že jejich dítě bylo lékařem uznáno za zdravé.

Formulář naleznete ZDE: https://zsbor.cz/rodice-a-zaci/formulare-ke-stazeni/