Distanční výuka

Aktualizace od 18.11.2020!

Dobrý den vážení zákonní zástupci.

To, co jsme všichni tušili a nechtěli si připustit, že nastane, se stalo realitou. Distanční výuka pokračuje. Děkuji vám všem za spolupráci v uplynulých čtrnácti dnech a přeji hodně sil a zdraví v následujícím měsíci.

Abychom dětem nekomplikovali již tak komplikovanou distanční výuku, zůstaneme u dosavadního modelu. I pro příští dny platí stávající online rozvrh hodin pro první i druhý stupeň. Distanční výuka je vedena prostřednictvím Školy OnLine a je doplněna online hodinami v MS Teams. V online hodinách je žákům vysvětleno nové učivo a probíhají zde konzultace, v nichž se učitel zaměří na opakování učiva a upevňování kompetencí žáků. Jsou zde konzultovány dotazy žáků k učivu.

Znovu připomínám, že online výuka je na rozdíl od jarního období povinná. Proto omlouvejte své děti běžným způsobem. Ve škole je přítomna každodenní služba od 7:30 do 15:00. Nastanou-li problémy s připojením k MS Teams, nebo s posíláním zadané práce ve Škole OnLine, kontaktujte nás. Vše v klidu vyřešíme.

Úřední dny jsou stanoveny na PO a ST v hodinách od 7:30 do 16:00. V tyto dny si můžete vy i vaše děti vyzvednout písemnou formu výuky. Žádám o respektování mnou stanovených úředních hodin. Většina učitelů pracuje z domova. Chci zabránit shromažďování osob ve škole a předejít zbytečnému šíření nákazy. Předem vám všem děkuji za pochopení.

Veškeré informace obdržíte obvyklou formou – email, stránky školy, úřední deska.

Přeji vám všem, abyste zůstali zdrávi a bez infekce. Pomoci můžeme každý osobní ukázněností, dodržováním všech vyhlášených hygienických opatření. Naši ohrožení blízcí si to zaslouží.

Pevná linka škola: 374 790 288

Web. stránky: www.zsbor.cz

Podpora IT: dub@zsbor.cz

Email škola:  sekretariat@zsbor.cz, reditel@zsbor.cz

Jídelna: jidelna@zsbor.cz, 605 980 970

Ostatní kontakty naleznete na stránkách školy.

Jsme tady pro vaše děti i pro vás. S nadhledem, tolerancí a vzájemným respektem toto období zvládneme.

Daniel Koblen

Rozvrh zůstává v platnosti po celou dobu distanční výuky (úprava od 18.11.2020):

Rozvrh od 18.11.2020