Od 17.5. všichni do školy!

Vážení zákonní zástupci.
Vše směřuje k normálnímu chodu školní docházky. Od 17. 5. 2021 nastupují všichni žáci ZŠ Bor k prezenční výuce. Končí rotační výuka na I. i II. stupni školy. Podrobné informace žáci obdrží od třídních učitelů při třídnických hodinách.
Družina je otevřena znovu pro žáky 1. až 5. ročníku. Ranní družina je také od pondělí v běžném provozu.
Nezapomeňte na svačiny a obědy! (Přihlásit pomocí aplikace www.strava.cz nebo u vedoucí ŠJ.)

Všem vám děkuji za spolupráci a trpělivost při distanční výuce.
Daniel Koblen, ř.š.