navrat-devataku

Návrat žáků 2. stupně od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci.

Vše nasvědčuje tomu, že i žáci II. stupně základních škol se  konečně vrátí do lavic. Věnujte pozornost školní poště, stránkám školy, nebo úřední desce. Po posvěcení ministerstvem tuto skutečnost potvrdíme. Platné rozvrhy najdete od čtvrtka ve Škole OnLine. Nezapomeňte přihlásit dětem obědy, případně svačiny.

Výuka bude probíhat rotačně, tedy jeden týden žáci vybraných tříd chodí do školy, druhý zůstávají doma na distanční výuce.

  • 3. 5.  nastoupí do školy k prezenční výuce žáci  6. A, 7. A,  8. B,  9. A
  • 3. 5.  zůstávají doma na distanční výuce žáci      6. B, 6. C, 7. B, 8. A, 9. B
  • 10. 5. nastoupí do školy k prezenční výuce žáci  6. B, 6. C, 7. B, 8. A, 9. B
  • 10. 5. zůstávají doma na distanční výuce žáci      6. A, 7. A,  8. B,  9. A      

Každý týden se takto třídy střídají v prezenční a distanční výuce, až do změny oznámené ministerstvem. Žáci se budou ve škole vždy v pondělí a ve středu testovat. Věřím, že vše proběhne v klidné atmosféře, jako na prvním stupni. Testování zvládají žáci v 1. třídách! Není se tedy čeho bát u žáků druhého stupně. Přesto volejte (702 197 737), pokud máte nějaké dotazy. Vše vyřešíme před nástupem žáků do školy, aby 3. 5. a 10. 5. vše probíhalo v klidné atmosféře. Učitelé předají žákům podrobné informace  při třídnických online hodinách tento čtvrtek a pátek.

Všem přeji pevné zdraví a bezproblémový návrat do školy.

V Boru 29. 4. 2021

Mgr. Daniel Koblen, ř. š.