Informace ředitele rodičům

Vážení zákonní zástupci.

Vzhledem ke stále častější nemocnosti žáků i učitelů jsem rozhodl o zrušení odpoledního vyučování na  2. stupni a hodin Tv pro 6. a 7. ročníky.

Konkrétně: 6. roč. – út  –   5. a 6. hodina,   čt. –  6. hodina

                     7. roč. – po   –  7. a 8. hodina,  út  –  7. a  8. hodina,  st – 5. a 6. hodina

                     8. roč. – po  –  7. a 8. hodina,   út  –  7. a 8. hodina

                     9. roč. – čt  –  7. a 8. hodina

Žádám vás kontrolu příchodu vašich dětí  ze školy.

Učitelé uvolnění z těchto hodin zastoupí při vyučování své nemocné kolegy.

Dále vás vyzývám, neposílejte děti do školy, projevují-li u některého z členů vaší rodiny příznaky nemoci COVID 19.

O nařízení karantény celých tříd a distanční výuce vás neprodleně informujeme. 

P O Z O R – v době karantény máte možnost odebírat stravu pro děti do krabiček.

Děkuji za pochopení a spolupráci. Zvládli jsme společně „DELTU“!, zvládneme i „OMIKRON“.

Daniel Koblen