Nařízení ředitele školy

Připomínám zákonným zástupcům žáků nařízení vyplívající ze Školního řádu a organizace vyučování ZŠ Bor.
Veškeré konzultace rodičů (zákonných zástupců) s učiteli, jsou domluveny v časovém předstihu a uskuteční se výhradně před vyučováním, v době volné hodiny učitele, nebo v době po vyučování.
Toto nařízení se vztahuje i na uvolňování žáků z vyučování. Zákonný zástupce si vyzvedne dítě ze školy výhradně v době přestávky, nebo po vyučování. Rozvrhy hodin najdete ve Škole Online.
Organizace vyučování:

  1. hodina 8:00-8:45
  2. hodina 8:55-9:40
  3. hodina 10:00-10:45
  4. hodina 10:55-11:40
  5. hodina 11:50-12:35
  6. hodina 12:45-13:30
  7. hodina 14:00-14:45
  8. hodina 14:55-15:40

Dodržujte toto nařízení. Odchody žáků v průběhu vyučovací hodiny a neohlášené konzultace rodičů s učiteli narušují výuku. Jste-li objednáni s dítětem k lékaři na určitou hodinu, vyzvedněte jej v dostatečném časovém předstihu v době přestávky. Toto nařízení se nevztahuje na mimořádné situace, vyžadující neodkladné řešení.
Děkuji všem za pochopení a respektování toto nařízení.

V Boru 9. 2. 2022
Daniel Koblen ř. š.