Den vědy a techniky v Plzni

… pohledem jednoho z účastníků zájezdu