Projekty

Placeholder 01

Modernizace učeben ZŠ Bor

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004143 Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního

•••
logolink eu